Suzuki methode

De Suzukimethode is een lesmethode voor muziek die in het midden van de 20e eeuw in Japan is ontwikkeld door Shinichi Suzuki.
Suzuki merkte op dat kinderen hun moedertaal erg vlug aanleren, met weinig kans op mislukking, door dagelijkse herhalingen en oefening.
Op een vergelijkbare wijze probeerde hij ze ook muziek aan te leren. Zijn methode, die hij talent education noemde, berust op dit principe van natuurlijk leren. De methode benadrukt de belevenis van muziek op jonge leeftijd.
(bron: wikipedia)

Fluitschool Ellen gebruikt deze methode bij de fluitlessen blokfluit, dwarsfluit en piccolo.

 

Muzieklessen

  • Blokfluit
  • Dwarsfluit
  • Piccolo

Neem contact op via e-mail of telefoon

Copyright © 2020 Fluitschool Ellen.

Design by T4L80TT